Nettverksøkonomi – sammenhengen mellom 4 uttrykk

Viral vekst, nettverkseffekter, transaksjonskostnader og increasing returns. Disse har alle en innvirkning på digitaløkonomien – eller som det også kan betegnes nettverksøkonomi Men hva betyr egentlig disse ordene/uttrykkene og hvordan henger de sammen? For at man skal ha muligheten til å svare på disse to spørsmålene må man først få seg en forståelse for hva de forskjellige uttrykkene betyr.

1. Viral vekst

Kan forklares på flere forskjellige måter, men jeg føler den enkleste forklaringen kommer i boken til Arne KrokanNettverksøkonomi”. Her definerer Krokan viral vekst som: «en måte å spre noe på». Uttrykket viral handler jo egentlig om noe som har med et virus å gjøre, og hvordan det sprer seg mellom mennesker. Men i den digitale verdenen handler det om hvordan forskjellig digitalinnhold sprer seg. Det er jo stadig vekk man kan leser i aviser om hvordan et innlegg av en ukjent person gikk viral på for eksempel Facebook. Viral vekst henger tett sammen med det som kalles disruptive innovasjon – nyskapning som forstyrrer et eksisterende marked ved å gjøre en eller flere eksisterende forretningsmodeller utdaterte.

2. Nettverkseffekt

Er en karakteristikk som gjør at en tjeneste har en økt verdi for en potensiell kunde avhengig av antall kunder som også bruker tjenesten. Altså for hver gang en tjeneste får en ny bruker som knytter seg til nettverket øker verdien til tjenesten. Nettverkseffekt tar utgangspunkt i det som blir kalt Metcalfes lov – nytten av et kommunikasjonssystem vokser proporsjonalt med antallet av brukere. For en et par andre forklaringer på denne effekten vil jeg anbefale videoen under – produsert av Anna Sedolfsen – og dette blogginnlegget til Arne Krokan.

3. Transaksjonskostnader

Kan defineres på forskjellige måte, for eksempel innen økonomifaget er transaksjonskostnader definert som «kostnader ved å benytte seg markeder». Men når vi snakker om transaksjonskostnader i forholdt til digitale tjenester ol. så kan man heler si at disse kostnadene er «ressurser – spesielt tid – som brukes på å finne ut hvilke produkter eller tjenester som er tilgjengelige». Årsaken at transaksjonskostnader ofte blir definert på en annen måte når det kommer til digitale tjenester, er at som regel ønsker brukerne av slike tjenester å holde transaksjonskostnader lave – de ønsker å bruke minst mulig tid på å finne frem.

4. Increasing returns

Kan forklares som: «jo flere brukere man har på en tjeneste, jo større er fortjenesten av denne tjenesten». Altså avkastningen for en digital tjeneste øker når den vokser i størrelse. Det eneste som er dyrt med de fleste digitale tjenestene er utviklingen og oppdatering av tjenestene, ellers er de ganske selvforsynte. Det koster like mye for tjenesten om den har 100 brukere som når det er 10.000 brukere. En bra og lett forståelig video som forklarer increasing returns finner du her.

Så hva er sammenhengen mellom disse fire elementene? Vel den enkleste forklaringen på hvordan disse begrepene henger sammen er det som betegnes som selvforsterkende vekst. Dette oppstår når det skjer et samspill mellom de ulike elementene ovenfor: nettverkseffekter for brukerne av en tjeneste blir påvirket av transaksjonskostnader, dette sørger igjen for viral vekst. Og tilslutt vil brukerne vurdere brukerne vurdere størrelsen og attraktiviteten på tjenesten, som bestemmer det man sitter igjen med – increasing returns.

 – Kim

 

Kilder

Arne Krokan sin bok: Nettverksøkonomi

Wikipedia om Metcalfes lov: https://no.wikipedia.org/wiki/Metcalfes_lov

Wikipedia om viral vekst: https://no.wikipedia.org/wiki/Nettverkseffekt

No Comments

Leave a Comment