Endringsledelse – et essensielt element innen digitalisering av virksomheter

Da jeg leste den siste konklusjonen i Arne Krokan sin bok ”Det Friksjonsfrie samfunnet” kom jeg over en setning jeg synes oppsummerer mye av det han skriver i flere av bøkene sine: «digitalisering av tjenester handler like mye om endringsledelse, om å forstå samspillet mellom organisasjon og teknologi, som det handler om nye redskaper». I dette utsagnet snakket Krokan egentlig om vanskeligheten av å digitalisere utdanningssektoren i Norge, men jeg mener at utsagnet kan kobles til alle virksomheter i dagens digitale marked.

Utsagnet kan som alle utsagn tolkes på forskjellige måter, men jeg personlig tolker dette som at uten en sterk leder/ledelse og bra intern kultur og kommunikasjon, så er digitaliseringen av enhver virksomhet vanskelig. Man kan møte på mange problemer når det kommer til endringsledelse, så denne prosessen kan ofte være problematisk – eller i verste fall nærmest umulig.

Så med utsagnet til Krokan så forstår vi at endringsledelse er et viktig moment innen digitalisering av virksomheter, men hva er egentlig endringsledelse og hvilke elementer er essensielle for at den skal lykkes? Disse spørsmålene – og mange andre lignende spørsmål – kan være vanskelig for de fleste virksomheter å svare uten hjelp fra det eksterne aktører – mange kommunikasjonsrådgivere blir leid inn når det kommer til endringer i en organisasjon/virksomhet.

Så hvordan kan endringsledelse defineres? Da jeg tok faget ”intern kultur og kommunikasjon” så var det nettopp endringsledelse et av hovedtemaene innen dette faget. Ut fra det jeg lærte gjennom dette faget på Høyskolen Kristiania, så kan endringsledelse kort defineres som: «endringsledelse handler om få en virksomhet til å fungere på en annen måte». Det handler altså om å implementere en ny hverdagsvirkelighet. Nye visjoner, mål og ideer. De fire sentrale aspekter innen endringsledelse er derfor:

 1. Skape og forme visjonene.
 2. Kommunisere visjonene.
 3. Bygge oppslutning til og involvering i visjonene.
 4. Organisere mennesker slik at det bygger opp under visjonene.

Et viktig poeng innen endring er at visjon og oppslutning henger tett sammen. Utvikling av visjoner kan nettopp innebære å utvikle oppslutning.

Det finnes utallige modeller for hvordan man kan gjennomføre endringer i en virksomhet, men en modell jeg alltid har likt er grunnmodellen til Edgar H. Schein – de fleste andre modeller som omhandler endring tar sitt utgangspunkt i denne modellen – som han har videreutviklet fra Kurt Lewins faser for endring av sosiale systemer. Denne modellen – som ofte blir kalt for Lewins´s Change Model eller modell for endring – består av tre faser: opptining, forandring/endring og konsolidering.

Som vi ser i modellen ovenfor så må man først må ”tine opp” et sosialt system før man kan begynne å endre på det. Og igjennom denne prosessen blir organisasjonen bevisst på sin ubevisste inkompetanse, for så å forandre den til bevisst kompetanse i håp om at den skal bli en del av deres ubevisste kompetanse.

Et av de viktigste elementene innen endringsprosesser er som jeg skrev ovenfor at en leder/ledelse må være investert i den, og dens elementer. Det finnes flere viktige elementer en leder/ledelse burde vektlegge når det kommer til å skape gode endringsprosesser. Dette er fordi endringer kan ikke bare skapes gjennom beslutninger, og den kan ikke konstrueres på forhånd– man kan ikke forutse hva som vil skje i denne prosessen.

Årsaken til at ledelsen må selv involvere seg i prosessen for å motivere de ansatte, men denne prosessen kan ikke bare basere seg på en ledelses kontinuerlige oppfølgning og press. Det kreves også at man skaper generative mekanismer som fører frem endringsmomentet – de med på å sørge på at nye konsepter, tiltak og handlinger beholdes på den nye dagsordenen.

Men hvorfor skal man bry seg om nettopp endringsledelse når det kommer til digitalisering? Vel jeg mener at siden digitalisering handler om at nye tjenester, innovasjoner og teknologier tar over for de gamle så trenger man en sterk leder/ledelse til å veilede en organisasjon/virksomhet gjennom disse endringen. Om du vil lese mer om dette temaet så vil jeg anbefale denne artikkelen fra LederNytt.

– Kim

 

Kilder

Arne Krokan om utviklingen av nye digitale tjenester i boken: ”Det Friksjonsfrie samfunnet

Bjørn Hennestad og Øivind Revang om endringsledelse i boken: ”Endringsledelse og ledelsendring

Henning Bang om endringsledelse i boken: ”Organisasjonskultur

2 Comments

 • LamarJuicy 10/11/2018 at 21:31

  Hello. I see that you don’t update your site too often. I know
  that writing posts is time consuming and boring. But did you know that there is a tool that allows you to create new posts using existing
  content (from article directories or other pages from your niche)?
  And it does it very well. The new articles are unique and pass the copyscape test.
  Search in google and try: miftolo’s tools

  Reply
 • https://twitter.com/hashtag/storepupper 12/11/2018 at 21:09

  It’s amazing in favor of me to have a web site, which is useful for
  my experience. thanks admin

  Reply

Leave a Comment