POST-modellen – en SoMe strategi

Selv om det finnes flere forskjellige modeller og tilnærminger man kan bruke når det kommer til sosiale medier (SoMe), så er det fortsatt modellen som Charlene Li og Josh Bernoff omtaler i boken deres «Groundswell», altså POST-modellen, som mange foretrekker å bruke. Målet til denne modellen er å virke som en grunnleggende strategi – eller guide – for virksomheter innen sosiale medier. I dagens SoMe marked kan ikke en virksomhet bare publisere innhold og forvente at man skal få automatiske gevinster ut av dette innholdet.

Alt som publiseres må ha et mål og en mening. Derfor kan det virke utfordrende for virksomheter å vite hvordan man skal utvikle en plan/strategi for sosiale medier. Altså om en virksomhet prøver å publisere noe på SoMe uten et mål og en plan på hvordan man skal rekke dette målet, så vil dette som regel ha lite til ingen postitiv effekt for virksomheten. Og det er her POST-modellen blir hjelpsom da den er en slags fire-stegs-guide for sosiale medier.

POST

Modellen består av fire elementer/steg som er essensielle for hvordan man skal planlegge SoMe innholdet til en virksomhet. Disse fire stegene gir oss til sammen akronymet POST: people, objectives, strategy og technology. Under har jeg en kort forklaring på hva hvert av disse trinnene omhandler.

Kim Klausen Simonsen: POST-modellen

P – people/mennesker

Årsaken til at man burde begynne med mennesker er at man ikke kan lage en strategi for sosiale medier før man kjenner til hvilke ferdigheter målgruppen til en virksomhet har innen SoMe. Man tar altså utgangspunkt i hva publikumet/målgruppen til bedriften er klar for. Egentlig er denne delen det samme som en målgruppe-/segment analyse, men man fokuserer på hvilke plattformer segmentet er bruker eller er klare for å bruke.

O – objectives/mål

Kort kan man si at denne delen fokuserer på de målsetningene en virksomhet setter seg ved sin kommunikasjon, eller med andre ord virksomheten bestemmer seg for hva de ønsker å oppnå med sin kommunikasjon. Et spesielt viktig punkt innen denne delen er at man må huske at målene en virksomhet setter seg må være målbare. Om man ikke kan måle effekten av det man prøver å oppnå, så vet man ikke om målene blir oppnådd.

S – strategy/strategi

I denne sammenhenger betyr strategi å finne ut hva som man ønsker skal bli annerledes når man er ferdig. Altså man utvikler en plan på hvordan man ønsker at forholdet til kundene skal endre seg til det man ønsker å oppnå. Eksempler på strategier kan være f.eks. få kunden til å snakke om produktene/tjenestene til virksomheten din eller utvikle en toveis relasjon med målgruppen.

T – techology/teknologi

Denne delen skal man drøfte hvilken kommunikasjonsplattform/SoMe-plattform man skal velge å bruke. Man tar utgangspunktet i de andre elementene innen modellen slik at man finner ut hvilke kanaler man velger å bruke og hvilke kanaler man velger å droppe – f.eks. om man ser at målgruppen bare bruker Facebook er det ingen poeng å satse på andre plattformer enn Facebook.

Kim Klausen Simonsen: SoMe

Jeg vil bare poengtere til slutt at det finnes flere andre modeller og tilnærminger man kan bruke enn denne modellen, men jeg personlig fortrekker denne modellen da flere andre modeller er en variant av POST-modellen. I tillegg er POST-modellen lett oversiktlig og den kan brukes av alle virksomheter, uansett om de er nye innen SoMe eller om de har utnyttet disse kommunikasjonsplattformene i flere år.

– Kim

 

Kilder

Charlene Li og Josh Bernoff om POST-modellen i boken: «Groundswell»

3 Comments

Leave a Comment