Facebook «post in multiple languages» – funksjonen for virksomheter med et internasjonalt publikum

Man hører stadig vekk at verden har og blir mindre og mindre gjennom digitaliseringen. Vi har alle muligheten til å lese artikler, Facebook-innlegg osv. fra forskjellige deler av verden når vi selv vil. Dette har ført til at det flere og flere norske bedrifter som har fått seg et internasjonalt publikum. Dette kan skape utfordringer for norske virksomheter som bare produserer norske innlegg til sin Facebook-page. Og dermed blir spørsmålet: hvordan burde en norsk virksomhet klare å få størst utbytte av sin Facebook-page med et internasjonalt publikum?

Selv om Facebook har en automatisk oversettingsfunksjon – som de fleste vet – så vil jeg ikke anbefale noen å stole 100% på den – da den ikke alltid fungerer optimalt. Mye av årsaken til at disse oversetningene av forskjellige språk er «dårlige» er at settinger er bygd opp på forskjellige måter på forskjellige språk. Dette fører ofte til at en automatisk oversatt setning kan bli oversiktlig, uklar og worst case uforståelig. Dette er spesielt tilfellet om man f.eks. bruker forskjellige ord og uttrykk som ikke beregnes som «bokmål» av Facebook sin oversettingsfunksjon.

Post in multiple languages

Så hvordan kan man løse dette problemet for å få reklamert seg mot et internasjonalt publikum? Det finnes flere forskjellige tiltak man kan ta på Facebook i slike tilfeller, men jeg personlig har fått en forkjærlighet for Facebook sin funksjon «post in multiple languages». Denne funksjonen er en «nyere» funksjon som tillater virksomheter med en Facebook-page å produsere et innlegg i flere forskjellige språk! Så for eksempel gir denne funksjonen en virksomhet muligheten å produsere et innlegg på både norsk og engelsk, og dette kan lønne seg for norske virksomheter da over 1,5 milliarder har en forståelse for engelsk.


Hvordan aktivere denne funksjonen

Denne funksjonen kan aktiveres når man er inne på sin virksomhet Facebook-page gjennom Facebook Business Manager. Man går først på «innstillinger», så «generelt» og blar ned helt til man kommer man ser «post in multiple languages» – vet dessverre ikke hva denne funksjonen heter på norsk.

Kim Klausen Simonsen: innstillinger 1 

Her trenger du bare å aktiver denne funksjonen slik at administratoren(e) og eventuelle redaktører kan skrive innlegg i forskjellige språk.

Kim Klausen Simonsen: innstillinger 2

Etter denne funksjonen er aktivert vil man se at hver gang man skriver et innlegg at man har muligheten til å skrive samme innlegg på et annet språk. Man ser en liten går «skrive på et annet språk» nederst i høyre hjørne. Når man trykker her får man da muligheten til å velge et «tilleggs» språk for innlegget. Når du har valgt ditt andre/«tilleggs» språk må du selv skrive innlegget på dette språket. Dette betyr at den eneste begrensingen for hvor mange språk man velger å publisere et innlegg i er begrenset av hvor mange språk en virksomhet kan skrive.

Kim Klausen Simonsen: innlegg 1

 Facebook flerspråklig innlegg

I følge Facebook så bruker de flere forskjellige metoder på å bestemme hvilken versjon/språk slike flerspråklig innlegg blir vist på i de forskjellige menneskene i en virksomhets publikum. Dette inkluderer blant annet innstillinger språkpreferanser og språkforståelse, og samt beliggenheten til de forskjellige menneskene i publikumet og hvilket språk som oftest blir postet i f.eks. Oslo.

Facebook annonser

Man kan selvfølge bruke disse flerspråklige innleggene i Facebook-annonser. Annonsene på Facebook kan tilpasses så de bare er synlige for visse segmenter. Det som er viktig å huske på om man skal bruke slike flerspråklige innlegg i annonser på Facebook er at man må tilpasse de forskjellige innstillingene for hvert segment. Så man kjører f.eks. en annonse mot de som bruker norsk som språk og en annonse for de som bruker engelsk.

Kim Klausen Simonsen: innstillinger 3

Jeg selv hadde aldri hørt om denne funksjonen inntil for et par uker siden. En på eventbyrået jeg jobber for foreslo at vi kunne begynne å bruke denne funksjonen. Byrået annonserer eventer i Norge og andre diverse land i Europa mot norske og utenlandske kunder, så tidligere har vi måtte laget et norsk og et engelsk innlegg som ble postet til Facebook-siden. Dette skapte igjen en litt uoversiktlig Facebook-side.

Om du ønsker å lese mer om denne funksjonen vil jeg anbefale denne artikkelen av Agorapuls – artikkelen forklarer også andre muligheter man kan utnytte om et publikum snakker forskjellige språk.
– Kim

Kilder
Agorapuls om hvordan man kan tilpasse seg til et publikum med flere språk: http://bit.ly/2pmT1F5
Facebook om denne funksjonen: http://bit.ly/29efnCy

1 Comment

Leave a Comment