Endringsledelse – et essensielt element innen digitalisering av virksomheter

Da jeg leste den siste konklusjonen i Arne Krokan sin bok ”Det Friksjonsfrie samfunnet” kom jeg over en setning jeg synes oppsummerer mye av det han skriver i flere av bøkene sine: «digitalisering av tjenester handler like mye om endringsledelse, om å forstå samspillet mellom organisasjon og teknologi, som det handler om nye redskaper». I dette utsagnet snakket Krokan egentlig om vanskeligheten av å digitalisere utdanningssektoren i Norge, men jeg mener at utsagnet kan kobles til alle virksomheter i dagens digitale marked. Continue reading «Endringsledelse – et essensielt element innen digitalisering av virksomheter»

Nettverksøkonomi – sammenhengen mellom 4 uttrykk

Viral vekst, nettverkseffekter, transaksjonskostnader og increasing returns. Disse har alle en innvirkning på digitaløkonomien – eller som det også kan betegnes nettverksøkonomi Men hva betyr egentlig disse ordene/uttrykkene og hvordan henger de sammen? For at man skal ha muligheten til å svare på disse to spørsmålene må man først få seg en forståelse for hva de forskjellige uttrykkene betyr. Continue reading «Nettverksøkonomi – sammenhengen mellom 4 uttrykk»