Endringsledelse – et essensielt element innen digitalisering av virksomheter

Da jeg leste den siste konklusjonen i Arne Krokan sin bok ”Det Friksjonsfrie samfunnet” kom jeg over en setning jeg synes oppsummerer mye av det han skriver i flere av bøkene sine: «digitalisering av tjenester handler like mye om endringsledelse, om å forstå samspillet mellom organisasjon og teknologi, som det handler om nye redskaper». I dette utsagnet snakket Krokan egentlig om vanskeligheten av å digitalisere utdanningssektoren i Norge, men jeg mener at utsagnet kan kobles til alle virksomheter i dagens digitale marked. Continue reading «Endringsledelse – et essensielt element innen digitalisering av virksomheter»