Facebook «post in multiple languages» – funksjonen for virksomheter med et internasjonalt publikum

Man hører stadig vekk at verden har og blir mindre og mindre gjennom digitaliseringen. Vi har alle muligheten til å lese artikler, Facebook-innlegg osv. fra forskjellige deler av verden når vi selv vil. Dette har ført til at det flere og flere norske bedrifter som har fått seg et internasjonalt publikum. Dette kan skape utfordringer for norske virksomheter som bare produserer norske innlegg til sin Facebook-page. Og dermed blir spørsmålet: hvordan burde en norsk virksomhet klare å få størst utbytte av sin Facebook-page med et internasjonalt publikum? Continue reading «Facebook «post in multiple languages» – funksjonen for virksomheter med et internasjonalt publikum»

POST-modellen – en SoMe strategi

Selv om det finnes flere forskjellige modeller og tilnærminger man kan bruke når det kommer til sosiale medier (SoMe), så er det fortsatt modellen som Charlene Li og Josh Bernoff omtaler i boken deres «Groundswell», altså POST-modellen, som mange foretrekker å bruke. Målet til denne modellen er å virke som en grunnleggende strategi – eller guide – for virksomheter innen sosiale medier. I dagens SoMe marked kan ikke en virksomhet bare publisere innhold og forvente at man skal få automatiske gevinster ut av dette innholdet. Continue reading «POST-modellen – en SoMe strategi»